Projekt strony internetowej – to dokument, który określa cele, zakres, funkcjonalność i strukturę strony internetowej. Projekt strony internetowej powinien zawierać również informacje o odbiorcach strony, jej treści, grafice, używanych technologiach i sposobie jej promocji.