E-commerce – to działalność gospodarcza, która wykorzystuje technologie informatyczne i telekomunikacyjne. E-commerce obejmuje takie działania jak sprzedaż produktów i usług online, prowadzenie kampanii reklamowych w Internecie, tworzenie stron internetowych i serwisów internetowych.

E-biznes – to działalność gospodarcza, która wykorzystuje technologie informatyczne i telekomunikacyjne. E-biznes obejmuje takie działania jak sprzedaż produktów i usług online, prowadzenie kampanii reklamowych w Internecie, tworzenie stron internetowych i serwisów internetowych.

Projekt strony internetowej – to dokument, który określa cele, zakres, funkcjonalność i strukturę strony internetowej. Projekt strony internetowej powinien zawierać również informacje o odbiorcach strony, jej treści, grafice, używanych technologiach i sposobie jej promocji.